POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


SC SILTEC GLOBAL TECHNOLOGIES SRL certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic.
SC SILTEC GLOBAL TECHNOLOGIES SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către SC SILTEC GLOBAL TECHNOLOGIES SRL pentru a trimite vizitatorului răspunsul la diverse solicitări sau informări referitoare la oferte speciale, promoții, realizarea de rapoarte statistice  etc. numai cu acordul prealabil al vizitatorului.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC SILTEC GLOBAL TECHNOLOGIES SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopurile colectării datelor sunt: reclama, marketing și publicitate, precum și servicii de comunicații electronice ( oferte de pret, facturare). Este necesar să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru comunicările comerciale. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea noastră de a vă putea furniza informațiile. 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiției. Totodata, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*.

* Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnata la adresa de e -mail: office@siltec.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil. SC SILTEC GLOBAL TECHNOLOGIES SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Serverele pe care site-ul este găzduit sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicam în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizata de către SC SILTEC GLOBAL TECHNOLOGIES SRL, este periodic analizata în privința securității.
SC SILTEC GLOBAL TECHNOLOGIES SRL își declină orice răspundere pentru conținutul site-urilor la care această pagina web face trimitere și își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura site-ului în orice moment și fără nevoie de preaviz.
Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site www.siltec.ro, cu excepția deținătorului său legal, fără acordul prealabil al SC SILTEC GLOBAL TECHNOLOGIES SRL da dreptul unilateral și neechivoc ca SC SILTEC GLOBAL TECHNOLOGIES SRL să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.
Garantăm securitatea și confidențialitatea datelor transmise prin sistemul informatic. Furnizarea datelor personale nu implica nici o obligație din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita oricând ștergerea datelor personale din baza de date.
SC SILTEC GLOBAL TECHNOLOGIES SRL va respecta informațiile confidențiale pe care le-ați furnizat și NU va vinde, NU va închiria și NU va face barter cu liste de mailing ale vizitatorilor săi.
Orice schimbare a acestor reguli de confidențialitate vor fi comunicate pe site-ul www.siltec.ro cu cel putin 10 zile înainte de implementarea lor.

Informațiile colectate înainte de implementarea schimbărilor vor fi asigurate în conformitate cu vechile reguli de confidențialitate.

Adauga detaliile tale pentru a fi la curent cu promotiile noastre!